På denna sida kommer vi att publicera det som för tillfället är aktuellt och berör operationssjuksköterskor och eller operationssjukvård.

Vilken kompetens behöver framtidens operationssjukvård?  Tack alla som deltog på mötet 24 augusti, det är en viktig fråga och vi var 130 deltagare!  Nu går vi vidare med nästa möte och inför det vill vi gärna att ni har en dialog på era avdelningar alternativt att du funderar själv, mejla sen era tankar på vad ni ser på en framtida operationsavdelning, hur möter vi framtidens utmaningar? mejla rfop@rfop.se

RFop har fortsatt dialog med arbetsgivaren i Region Stockholm kring det förslag som lagts fram om en ny kompetens, operationstekniker som en lösning på bristen på operationssjuksköterskor. Vi delar region Stockholms oro inför framtiden och den utmaning den framtida kompetensförsörjningen av hälso- och sjukvården innebär. Vi delar också oron för hur framtidens operationssjukvård ska kunna bedrivas om inte tillgången på operationssjuksköterskor säkras, men tar avstånd från den lösning som Region Stockholm föreslagit. 

Förslaget har fått kraftiga reaktioner och av naturliga skäl väckt många upprörda känslor bland operationssjuksköterskor runt om i landet. Det har också lett till ett fokus på vår profession, vår kompetens och vår betydelse för en säker vård för den kirurgiska patienten.

Frågan om och betydelsen av arbetsväxling, taskshifting och kompetensförskjutning har nu fått fullt fokus. Vi vet genom åren att det blossat upp olika kreativa förslag på snabba lösningar för hur ”bristen” på operationssjuksköterskor ska lösas. Det gemensamma för de flesta av förslagen har inneburit en sänkning av kompetens, vilket är svårt att förena med en patientsäker vård.

Professionen har skakats om rejält de senaste veckorna men hot och kriser kan också vara en drivkraft till styrka och utveckling. Innan fler förslag på kreativa lösningar presenteras är det nödvändigt att göra en verklig orsaksanalys till varför det idag saknas operationssjuksköterskor och förhoppningsvis kommer det utifrån ett sånt arbete visa sig andra och mer hållbara lösningar på en framtida kompetensförsörjning av operationssjuksköterskor.


Möte nr 2 i Stockholm 28 september 2023


DS i Stockholm och styrelsen, bjuder in till en öppen nätverksträff dvs både medlemmar och icke medlemmar i RFop är välkomna.

Vi fortsätter dialogen från mötet den 24e, denna gång med fokus på lösningar.
Vad kan du/ni se för utveckling på er operationsavdelning för att få fler operationssjuksköterskor att stanna? Att vilja söka hos er?

När: 28 september kl. 17.00 - 19.00. Den enklare förtäringen finns på plats från kl.16.30.

Lokal: Torsten Wiesel J3:04, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Vägbeskrivning: Gå genom huvudentrén till Nya Karolinska på Eugeniavägen 3. Passera Apoteket, Pressbyrån, Vårdforum och Naked Juicebar. Fortsätt rakt fram till en stor öppen yta med flera konferenssalar. Lokal J3:04 ligger på höger sida.

Innehåll: Ny kompetens och nya arbetssätt inom operationssjukvården, vad kan du/ni se i framtiden? representanter från RFop styrelse kommer att medverka på mötet.

Anmälan:

veronica.ramirez-johansson@regionstockholm.se

Länk till er som deltar digitalt 
https://us06web.zoom.us/j/85801916494

 

 

Här ovan kan du ta del av det förslag om en ny kompetens (som RFop tar starkt avstånd ifrån) inom operationssjukvården som tagits fram. Frågan har även nämns i regionfullmäktige i Stockholm, se vid ca 02.58

 

Fortsätt att dela och skriv under för allas rätt till en god och säker operation!

https://www.mittskifte.org/petitions/allas-ratt-till-en-god-och-saker-operation

 

Almedalen, seminarie att lyssna på 

 https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2023/07/almedalen-2023/

 

En reflektion från Vårdförbundet på plats i Almedalen

https://www.instagram.com/reel/CuFBqdHIhrU/?igshid=ZmZhNmZiZDJmOA== 

 

Aktuella artiklar i ämnet "ny kompetens"

Den 14e juni lanserades Framtidens Sjukhus i Dagens Medicin och digitalt på Hälsoportalen och LinkedIn, där RFop har en artikel med. Läs och sprid gärna.

Här kan ni läsa hela tematidningen och här kommer länk den digitala artikel.

Replik på Debatt, "nya yrkesgrupper kan säkra viktig vård" publicerad i SvD 23 juni 2023

https://www.svd.se/a/76ooPw/hela-vardkedjan-maste-ga-i-takt-skriver-ann-christin-von-vogelsang 

Här kan du läsa den första inlagan.

 

Slutreplik

https://www.svd.se/a/wAJVwo/debattorer-vi-kan-minska-trycket-pa-sjukskoterskorna

”Fler vårdskador kortar inga operationsköer”

https://www.svd.se/a/5Bed7K/vardforbundet-fler-vardskador-kortar-inga-operationskoer 

Några av de andra publicerade artiklarna