Deltagaravgifter

Deltagaravgiften faktureras i direktanslutning till Din anmälan. Var noga med att ange korrekt mottagare och adress för fakturan samt kostnadsställe i Din anmälan.

Avgiften inkluderar lunch, kaffe samt mingel.

2-dagars deltagande anmälan fram till 31 augusti
4 550 kr exkl. moms

2-dagars deltagande anmälan efter 1 september 
4 975 kr exkl. moms

1-dags deltagande
2 975 kr exkl. moms

Specialistsjuksköterskestuderande med inriktning mot operationssjukvård
2 550 kr inkl. moms 

Pensionärer
1 500 kr inkl. moms

Alla priser är exkl. moms.

 

 

 

Kongressponsorer