Deltagaravgifter

Deltagaravgiften faktureras i direktanslutning till Din anmälan. Var noga med att ange korrekt mottagare och adress för fakturan samt kostnadsställe i Din anmälan.

Avgiften inkluderar lunch, kaffe samt mingel.

Medlem två dagar
4 100 kr exkl. moms.

Medlem en dag
2 800 kr exkl. moms

Icke medlem två dagar
5 100 kr exkl. moms

Icke medlem en dag
3 800 kr exkl. moms

Specialistsjuksköterskestuderande med inriktning mot operationssjukvård
1 500 kr inkl. moms 

Pensionärer
1 500 kr inkl. moms

Kongressponsorer