Varmt välkommen att delta med en E-poster vid Höstkongressens posterutställning Kunskap och Inspiration!

Postern ska handla om ett projekt eller utvecklingsarbete från operationssjuksköterskans perspektiv, exempelvis utveckling av rutiner för säkrare vård, vårdmiljö, kvalitetsuppföljning, infektionsregistrering, dokumentation, handledning, utbildning, ledarskap, personcentrerad vård m.fl. områden. Observera att det inte behöver vara avancerade forskningsprojekt som presenteras, kvalitetsarbeten och utvecklingsprojekt är varmt välkomna.

Om du/ni vill delta, börja med att skriva ett abstrakt med bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsats om ca 200 ord som beskriver arbetet du/ni vill presentera.

Abstrakt mailas till poster före den 15 oktober. 

Vetenskapliga rådet granskar därefter alla inkomna abstrakt och meddelar när ni kan gå vidare och utforma postern. I år förenklar vi processen genom att använda oss av e-poster, du/ni kommer alltså inte att behöva trycka upp postern innan. Postern kommer istället att presenteras muntligen och på skärm. Tydliga instruktioner för e-poster meddelas efter att abstrakt godkänts.

En kongressdeltagare/poster som presenterar sin e-poster vid höstkongressen betalar reducerad anmälningsavgift. Pris för bästa e-poster kommer att utses.