Deltagaravgiften faktureras i direktanslutning till Din anmälan. Var noga med att ange korrekt mottagare och adress för fakturan samt kostnadsställe i Din anmälan.

Två dagar    4 175 kr

En dag        2 875 kr

Avgiften inkluderar lunch, kaffe och mingel. Alla priser är exklusive moms. 

OBS! Boende ingår inte i deltagaravgiften. Boende bokas av deltagare.