Inbjudan utställare Hygienforum

Tid och Plats
Torsdag och fredag den 24 – 25 maj 2018 på Sheraton Stockholm Hotel.

Utställningen
Hygienforums utställning är i lokalerna Rosendal och Hagasalongerna samt i foajén utanför föreläsningssalen, se karta på anmälan till utställning

Platserna är ca 2 och 2,5 löpmeter. Alla platserna är inklusive el, ett bord, 180 x 80 cm och två stolar. Takhöjden i lokalerna är 2,6 m.

Alla utställningsplatser är mot befintlig rumsvägg, vilket kan innebära stängda dörrar, en uppsamlad skjutvägg, fönster och viss ojämnhet, bakom er plats.

Utställningen öppnar torsdagen den 24 maj kl. 09.00.

Det vetenskapliga programmet avslutas den 24 maj med utställningsbesök och mingel.

I programmet är det inplanerat för totalt 400 minuter utställningsbesök med minglet inräknat uppdelat på sex tillfällen.  

Som deltagande utställare är Du/Ni välkomna att delta i föreläsningarna i mån av plats.

Leverans Utställargods
Inget gods ska skickas direkt till Sheraton.Utställargods som ska skickas i förväg går tur och retur via Budmicke. Godset finns på plats när ni ska flytta in och hämtas efter avslutad utställning. Ange i anmälan om Ni önskar tjänsten. Tjänsten faktureras efter genomförd utställning.

In- och utflyttning
Inflyttningen sker mellan kl.19.00 – 21.00 onsdagen den 23 maj. Utställningen avslutas kl. 13.00 den 25 maj och lokalen ska vara tömd samma dag senast kl.16.00.

Pris:
1.5 löpmeter - plats 34                              7 500 kr

2    löpmeter - platserna 5, 8, 9 och 25     8 000 kr

2.5 löpmeter - övriga platser                     8 500 kr

Godstransport via Budmicke                       550 kr
kr/pall el. vagn

Torsdag:
För- och eftermiddagskaffe och lunch 455 kr/person 
Mingel med enklare förtäring 350 kr/person

Fredag:
Förmiddags kaffe och lunch 380 kr/person

Alla priser är exklusive moms.

Anmälan
Klicka här för att komma till anmälan.

Sista anmälningsdag är den 16 mars 2018. Anmälan är bindande och ingen utställaravgift utom vid eventuella överbokningar återbetalas. Platsen får överlåtas till annat företag om Ni ej kan delta.

Frågor
Angående anmälning och betalning kontakta: utstallare@mittkompetens.se

Kongressponsorer