Välkommen till den 9:e EORNA kongressen den 16 - 19 maj 2019 i Haag, Nederländerna!

Läs mer om kongressen på EORNA Congress hemsida