Organisational Committee
ordförande Anette Pedersen, Danmark

Educational Committee
ordförande Sue Lord, Storbritannien

Perioperative Nursing Care Committee
ordförande Sandra Morton, Irland

Committee of External Affairs
ordförande Sanja Arnautovic, Slovenien

EORNA Congress
Inför varje EORNA kongress bildas även en organisationskommitté och fram till 2017 är Dimitris Poulis, Grekland ordförande. En kommitté för det vetenskapliga programmet finns med ordförande Jaana Perttunen, Finland.

EORNA Academy
Genom EORNA Academy, där arbetet leds av Committee of External Affairs, vill EORNA stödja utbildning och forskning för operationssjuksköterskor i Europa.