Organisational Committee
ordförande Marie Afzelius, Sverige

Educational Committee
ordförande Christine Willems, Belgien

Perioperative Nursing Care Committee
ordförande Annika Sandelin, Sverige

Committee of External Affairs
ordförande Maria Juric, Kroatien

EORNA Congress
Inför varje EORNA kongress bildas även en organisationskommitté och fram till nästa kongress 2019 i Haag, är Henk Folkertsma, Nederländerna, ordförande. En kommitté för det vetenskapliga programmet finns och dess ordförande är Jaana Perttunen, Finland.

EORNA Academy
Genom EORNA Academy, där arbetet leds av Committee of External Affairs, vill EORNA stödja utbildning och forskning för operationssjuksköterskor i Europa.