Nästa NORNA-kongress är i Stockholm 29 - 30 november 2018.