För 30 kr i månaden får Du som medlem i Riksföreningen för operationssjukvård följande medlemsförmåner:

Nätverksträffar

Runt om i landet anordnas nätverksträffar för Riksföreningen för operationssjukvårds medlemmar av föreningens distriktssamordnare. Nätverksträffarna annonseras i kalendariet.

NORNA och EORNA

Som medlem i Riksföreningen för operationssjukvård är Du även medlem i Nordic Operating Room Nurses Association, det nordiska nätverket för operationssjuksköterskor och European Operating Room Nurses Association, den europeiska organisationen för operationssjuksköterskor.

Stipendier

För Riksföreningens medlemmar finns det stipendier att söka bl.a. Riksföreningens eget stipendium och Supportstipendium.

Uppdukat

Du får Riksföreningen för operationssjukvårds medlemstidning Uppdukat fyra nummer/år. Uppdukat innehåller aktuella artiklar som belyser olika frågor av betydelse för professionen.

www.rfop.se

På föreningens hemsida kan Du läsa allt om Riksföreningen för operationssjukvård.