Riksföreningen för operationssjukvård har fyra medlemsformer

  • Medlem - operationssjuksköterska
  • Pensionärsmedlem - pensionerad operationssjuksköterska
  • Studerandemedlem - legitimerad sjuksköterska som utbildar sig till operationssjuksköterska
  • Associerad medlem - uppfyller inte kraven på fullt medlemskap men har anknytning till den perioperativa omvårdnaden genom arbete eller dylikt