Under 2018 kommer vi att ha fyra nätverksträffar och en chefkonferens. Träffarna har alla ett temainnehåll där det är en föreläsare/utbildare med del av eller hel dag.

16 mars - Hur rekrytera, behålla och utveckla medarbetare vid en operationsavdelning?
Vad påverkar valet av arbetsplats? Hur viktig är lönen, egen utveckling, verksamhetsutveckling? Basår, för att sedan söka in till specialistutbildning? Varför har jag stannat kvar och varför vill jag arbeta kvar? Hur viktig är arbetsmiljön?

31 maj - Att bygga team, om och om igen!
Operationsavdelningarnas utmaning, att skapa fungerande team flera gånger per dag. Hur skapar vi trygghet i den högteknologiska miljön? Hur får vi tillit till varandra. Mikromöten?

7 september - Hur hanterar vi besvärliga personer som är energidränerare
”Besvärliga” medarbetare, energidränerare, arbetsmiljöförsurare, kärt barn har många namn, hur hanterar du situationer och samtal som är nödvändiga fast jobbiga? Hur accepteras olikheter?

4 oktober - Omvärldsanalys, vad styr och påverkar oss ett makro och meso perspektiv. Hur kan vi skapa trygghet i den högteknologiska vårdmiljön vi arbetar i?
Utbildning ansvar medarbetare och arbetsgivare olika nivåer. Hur ser organisationerna ut på de olika operationsavdelningarna i Sverige Hur ser den digitaliseringen ut i framtiden, sociala media?

Alla nätverksträffarna är på Stockholm Waterfront kl. 09:30 – 16:00. Du anmäler ditt deltagande på rfop.se

Du kan anmäla dig till alla fyra träffarna på en gång och då få ett rabatterat pris:
2 550 kr exkl. moms per nätverksträff
8 780 kr exkl. moms för alla fyra träffar