Välkomna till den sjätte konferensen för chefer och ledare vid Sveriges operationsavdelningar fredagen den 30 november på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Riksföreningen för operationssjukvård och Nätverket för chefer vid Sveriges operationsavdelningar, CSO, arrangerar för sjätte gången en chefkonferens med intressanta föredragshållare.

Tema Norden –likheter och olikheter, vad kan vi lära av varandra?

Vi kommer att bjuda in chefskollegor från övriga norden och ha ett längre erfarenhetsutbyte på torsdagen 29 november.