Hälsosamma levnadsvanor inför operation

Du som operationssjuksköterska har en betydelsefull roll i det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbetet för personer som ska genomgå en operation.

Hälsofrämjande och eller Prevention handlar om att aktivt förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller undvika att ett sjukdomstillstånd förvärras. Satsningar på prevention kan ge stora vinster för individen, vårdsystemet och samhället i stort.

Hälsofrämjande samtal med information och rådgivning för att rekommendera rök- och alkoholstopp i samband med operation handlar om att aktivt förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller att minska risken för att ett befintligt sjukdomstillstånd förvärras. Sådana samtal med personer inför operationen medför att de kan bli delaktiga i sin vård och göra välinformerade val och ändra sina levnadsvanor vilket kan ge stora vinster för individen, vårdsystemet och samhället i stort.

Del 4

Just nu så pågår projektdel 4 i socialstyrelsens för insatser projekt som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder.

Under projektet ska vi revidera de två tidigare framtagna kunskaps/informations materialen, för sjuksköterskor och för de personer som ska genomgå kirurgi.

Vi ska även spela in 5 poddavsnitt med fokus att ge kunskap och enkla råd om levnadsvanor inför ett kirurgistkt ingrepp. 

Våra utbildningar kommer att ändra sitt innehåll och bli mer med fokus på hur hälsosamma levnadsvanor kan vara en del i det förebyggande arbetet mot postoperativa sårkomplikationer. Och då kommer vi även att lägga ut nytt utbildningsmaterial under våren med bland annat föreläsning med Sven Wåhlin, Lena Lund och Ann Hafström