23 Apr 2020

Coronavirusets påverkan på uteblivna operationer

SPOR sammanställer nu veckovis hur Corona-viruset påverkar hur stor operationskapaciteten i Sverige är. De redovisar detta varje vecka, och SVT lägger ut hur det förändras per region. Just nu presenterar de hur utvecklingen varit under veckorna 1-15, år 2020.

Vi kan se hur Coronan inte är jämt fördelad. Vecka 15 ser vi hur operations-kapaciteten har minskat totalt i Sverige med – 74%. Jönköping – 94 %, har det värst. Gotland och Västerbotten klarar sig bäst. Klicka på en viss region, så kan du se hur utvecklingen varit veckovis just där. Även den akuta kapaciteten har gått ner i många regioner.

Länken kommer att uppdateras varje tisdag. Just nu ser vi en kraftig nedgång i antalet genomförda operationer per vecka. Vi kommer över tid att även kunna följa uppgången till en mera normal nivå. Vecka 15 har våra operationsköer ökat med 21.450 operationer. Takten just nu är att operationskön ökar med cirka 7.000 operationer per vecka.

Hur lång tid kommer det att ta tills vi kan börja operera som vanligt igen? Vi måste förbereda oss på hur vi ska prioritera mellan alla operationer som väntar på att bli genomförda när vi kommer in i nästa fas, då personalen kan komma tillbaka till operationssalarna! Personalens behov av återhämtning måste tillgodoses för att vi på sikt ska bli uthålliga i vår verksamhet.

Att hitta denna balans blir en stor utmaning för alla operations- och sjukhusledningar i Sverige!

https://www.svt.se/datajournalistik/corona-uteblivna-operationer/