27 Apr 2020

NY! RFop anser och rekommenderar om kirurgi under rådande COVID-19 pandemi

När det gäller det nya Corona SARS-CoV-2 viruset är kunskapsläget ännu inte utforskat. Den huvudsakliga spridningen sker från luftvägarna genom dropp- och kontaktsmitta samt via aerosoler. Här kan ni se RFops rekommendationer.