23 Apr 2020

Swedish Medtech

Swedish Medtech följer och bevakar utvecklingen kring det pågående utbrottet av Covid-19 i världen.

Med anledning av det har vi gått ut med flera undersökningar till våra medlemsföretag för att löpande följa hur smittspridningen har påverkat deras möjligheter att leverera skyddsprodukter till vården och produkter för behandling av de människor som drabbats av viruset.

Swedish Medtech har en löpande dialog med våra medlemmar, myndigheter och regeringskansliet med anledning av detta.

Läs mer

https://www.swedishmedtech.se/sidor/covid-19.aspx