22 Sep 2020

RFop önskar kartlägga hur tiden med Covid -19 påverkat/påverkar operationssjukvården i allmänhet och ditt arbete som operationssjuksköterska.

Några frågor om tiden med Covid-19 ur ett operationssjuksköterskeperspektiv