17 Sep 2020

Ny RF anser och rekommenderar, Om besök på operationsavdelning!

Operationsmiljön är en högteknologisk och komplex högriskmiljö där nya medicintekniska produkter och operationstekniker kontinuerligt introduceras. En god samverkan mellan operationsavdelningen, den medicintekniska avdelningen och medicintekniska företag är därför nödvändig. Produktspecialisten har en viktig funktion i samverkan med operationsteamet för att introducera ny teknologi och för att ge utbildning eller följa upp befintlig medicinteknisk utrustning.