04 Mar 2021

Publicerad debattartikel!

Socialstyrelsen förespråkar i en nyligen publicerad rapport att vården ska återanvända medicintekniska engångsprodukter - på flera patienter. Rapporten, som vi ser har flera brister, är nu ute på remiss och kan utgöra grunden för en ny lagstiftning i Sverige. Gå vidare och läs hela den publicerade debattartikeln!