04 Mar 2021

Uppdaterat material gällande Levnadsvanor inför operation!

Nu har vi reviderat de tidigare informations materialen kring levnadsvanor inför operation. Ett kunskapsunderlag för dig som är operationssjuksköterska och ett informationsmaterial till personer som ska operareas. Gå vidare för nedladdning.