Riksföreningen för operationssjukvård har bildat ett Chefsråd, rådet har till uppgift att vara experter och rådgivande till styrelsen i chef och ledningsfrågor samt ansvara för innehåll i nätverksträffar och chefkonferensen.

Rådets medlemmar är:
Hanna Eskelinen, Visby
Karin Hansson, Göteborg
Lisbeth Håkansson, Lund,
Kati Liljebäck, Stockholm (sammankallande) cso@rfop.se

Some description