Chefsråd

RFop:s Chefsråd, har till uppgift är att vara experter och rådgivande till styrelsen i chef- och ledningsfrågor. Chefrådet driver även, Nätverket för chefer på Sveriges operationsavdelningar samt ansvara för innehållet i den årliga Chefskonferens.

Nyhet!

Vi kommer under året att starta upp digitala nätverksträffar, mer information om dessa kommer under våren, de datum som är planerat är:
18 maj kl. 12.00 - 14.00 2022
19 okt kl. 12.00 - 14.00 2022

Planera långsiktigt här är datum för 2023
16 - 17 mars 2023 (v.11)
14 - 15 september 2023 (v.37)
1 december 2023 (v.48)

Rådets medlemmar är:

  • Katja Vuori, Stockholm, sammankallande chefrad@rfop.se
  • Linn Almér, Göteborg
  • Vakant
 Katja Vuori

Katja Vuori

Stockholm
Linn Almér

Linn Almér

Göteborg