Riksföreningen för operationssjukvård har ett Chefsråd, vars uppgift är att vara experter och rådgivande till styrelsen i chef- och ledningsfrågor, samt ansvara för innehåll i nätverksträffar för chefer och chefkonferens.

Rådets medlemmar är:
Karin Hansson, Göteborg

Kati Liljebäck, Stockholm (sammankallande) cso@rfop.se

Lisbeth Håkansson, Lund 

Hanna Karlsson, Visby

Some description