Riksföreningen för operationssjukvård har bildat ett Chefsråd, rådet har till uppgift att vara experter och rådgivande till styrelsen i chef och ledningsfrågor samt ansvara för innehåll i nätverksträffar och chefkonferensen. Rådets medlemmar är: Lena Vedin, Örnsköldsvik, Karin Hansson, Göteborg Lisbeth Håkansson, Lund, Hanna Eskelinen, Visby, Kati Liljebäck, Stockholm, Mirjam Lager Sirviö Sundsvall och sammankallande Veronica Dahlgren, Södertälje, cso@rfop.se