Chefsråd

Riksföreningen för operationssjukvård har ett Chefsråd, vars uppgift är att vara experter och rådgivande till styrelsen i chef- och ledningsfrågor, samt ansvara för innehåll i nätverksträffar för chefer och chefkonferens.

Rådets medlemmar är:

  • Hanna Karlsson, Visby, sammankallande  cso@rfop.se
  • Katja Vuori, Stockholm
  • Linn Almér, Göteborg
  • Vakant
Hanna Karlsson

Hanna Karlsson

 Katja Vuori

Katja Vuori

Stockholm
Linn Almér

Linn Almér

Göteborg