Nätverket för chefer inom Sveriges operationsavdelningar, CSO bjuder in till nätverksträff den 4 oktober kl. 09:30 - 16:00 på Stockholm Waterfront.

Omvärldsanalys med medarbetarna i fokus! Vad styr och påverkar oss? Hur ser tillgången på nyutbildade specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård ut? Vad innehåller deras utbildning? Vilka arbetsgivarmodeller för att betala de som utbildar sig finns? Vad är ok och vad är inte ok att arbetsväxla?

Anmäl Dig här!