Den 5 november har distrikt Göteborg möte i Mölndalsaulan Mölndals sjukhus.