Riksföreningen för operationssjukvårds årsmöte hålls fredagen den 24 maj kl. 08.00 på Sheraton Stockholm Hotel.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 25 mars.