Som en fristående fortsättning på vårt projekt Stark för kirurgi - Stark för livet inbjuder RFop till kunskapsseminarium om Levnadsvanor i samband med kirurgi.

Plats: Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, Stockholm

Klicka här för mer information och anmälan.