Nätverksträff för medlemmar i Riksföreningen för operationssjukvård torsdagen den 25 april kl. 17:00 - 19:30. Tema: Olika risker för händer

Välkomna!