Riksföreningen för operationssjukvård bjuder in till nätverksträff onsdagen den 9 maj kl. 18:00 i mötesrum Kompassen, Centraloperation Kalmar länssjukhus.

Uppstart efter många år. Gäster från Riksföreningen för operationssjukvård är Anette Ernstsson och Catarina Augustsson.

Välkomna!