Riksföreningen för operationssjukvård bjuder in till nätverksträff torsdagen den 14 februari.

Nätverksträff för medlemmar i Riksföreningen för operationssjukvård, SUS Lund - Malmö tosdagen den 14 februari på Jan Waldenströmsgata 18 plan 5 Universitetssjukhuset.

Anmälan och frågor går bra att skicka till skanesus@rfop.se 

Välkommen!
Eva-Lena