2020-09-25 10:55

SPOR nätverksträff 25 september! Genomförs via teams.

Start: 2020-09-25 10:55

Slut: 2020-09-26 12:00

Plats: Digitalt eller i Stockholm