Välkommen till ett forum för de operationssjuksköterskor som är intresserade av och arbetar med Svenskt Perioperativt Register (SPOR).

Träffen är på Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, Stockholm