Nätverket för lärare

Nätverket för lärare inom specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot operationssjukvård.

Nätverket är en mötesplats för specialistlärare inom operationssjuksköterskeutbildningen. Syftet är att inspirera, diskutera och föra dialog inom pedagogik och omvårdnad för att ge tillfälle till eget lärande och för att vidareutveckla pedagogiska metoder vid eget universitet.

Målet är två möten per år. Sedan år 2008 hålls det ena mötet onsdag vecka 48 varje år, dagen innan höstkongressen. Lärarnätverket träffas den dagen i Riksföreningen för operationssjukvårds regi.

Bilden nedan är från Lärarnätverkets träff i november 2019