Sedan 2006 firas den perioperativa sjuksköterskansdag den 15 februari i Europa. Temat 2019 är Perioperative Nursing - We make the difference!

Vi önskar alla perioperativa sjuksköterskor en engagerad, intressant och innehållsrik dag!