Förlängd tid för inlämning av abstract till NORNA kongressen i Stockholm. Sista datum för inlämning är den 2 april 2018.

Klicka här och läs mer om inlämning av abstract till NORNA kongressen.