Anmälningen till årets Höstkongress tillika den femte NORNA-kongressen är öppen.

Läs mer om kongresserna på Höstkongressen och NORNA-Kongressen och anmäl Dig!