Det är hög tid att anmäla sig till den andra omgången av RFop:s Nivå 1 Traumautbildning ”Basic Trauma” Den första utbildningen hölls i mars i år. Här kan du läsa några av de kommentarer som deltagarna då skrev i sin utvärdering av utbildningen.

 

”Mycket bra dag. Behövs mycket utbildning inom området. Jättekul med ett forum som bara är för op-ssk! Värt jättemycket att utbyta erfarenheter”

”Mycket engagerade och inspirerande föreläsningar med föreläsare som motiverar till förändringar och nya idéer i den egna verksamheten”

” Fina lokaler! Stort att vara i Svensk sjuksköterskeförenings hus. God mat. Välordnat. Engagerade föreläsare!! Ni gjorde kursen och har inspirerat!”

”Kan inte bli bättre. Kul att få vara i sjuksköterskornas hus. Inget mainstream konferenscenter”

”Den sista föreläsningen var VÄLDIGT matnyttig med tips för vårat praktiska jobb på salen”

Du som känner

• att du behöver ökade kunskaper kring traumaomhändertagande
• du vill föra diskussioner med kollegor kring utveckling av Op-ssk roll i trauma och traumateamet
• du vill knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra sjukhus kring arbetet med trauma
• att du behöver bättre beredskap och kunskap kring trauma

Anmäl dig!