Välkommen att ansöka om Riksföreningens supportstipendium

Syftet med Riksföreningens support stipendium är att bidra till ett nationellt eller internationellt erfarenhetsutbyte. En möjlighet för föreningens medlemmar till ny kunskap, nya tankar och idéer som kan stimulera till utvecklingsarbete inom ditt arbetsfält eller till personlig utveckling.

Supportstipendiet är 20 000 kr och Riksföreningen för operationssjukvård kommer att dela ut ett antal supportstipendium på ett maxbelopp på 2 000 kr vardera.

Ansökningarna behandlas i kronologisk ordning av Riksföreningen för operationssjukvårds styrelse vid nästkommande styrelsemöte.

OBS! Under perioden 1 juni - 1 september behandlas inga stipendieansökningar.

Kriterier Supportstipedium

Du ska ha varit medlem i Riksföreningen för operationssjukvård de senaste två åren.

Du får inte ha tagit del av något av Riksföreningens stipendium de senast fyra åren.

Ansökan gäller för en person.

Ansökan gäller max 2 000 kr.

Kontaktperson

Marie Afzelius

Marie Afzelius

Vice ordförande