Nätverksträffar

Till dig som är chef eller ledare inom operationsverksamhet, välkomna till nätverket för chefer och ledare på Sveriges operationsavdelningar. Chefnätverket är till för att du skall kunna diskutera aktuella frågor inom ledarskap och är till för dig exklusivt som chef eller ledare inom operationsverksamhet i Sverige oavsett professionsbakgrund.

Under året 2019 genomförde vi tre nätverksträffar och en Chefkonferens med deltagare från hela landet. Nätverkens och konferensens teman har varit ”Bemanna och behålla”, ”Organisationens påverkan – grupp, individ och ledare” samt ”Utbildning och kompetens”.

2020

Under 2020 arrangerar Riksföreningen för operationssjukvård chefrådet i dialog med Riksföreningen för anestesi och intensivvård, två lunch-lunchnätverk; 12 -13 mars, med tema Chefens arbetsmiljö samt 10–11 september och en Chefkonferens den 27 november. Nätverksträffarna präglas av aktuella ledarskapsämnen både generella och specifika för dig som verkar i där medarbetarna ska ge vård i högteknologisk miljö.

Fakta nätverksträffarna

När: 12 - 13 mars, lunch till lunch med tema Chefens arbetsmiljö

När: INSTÄLLT! 10–11 september, lunch till lunch

Var: Stockholm Waterfront Congress center

Kostnad: 5 160 kr ex moms, inklusive lunch x 2, kaffepaus x 2, middag och övernattning på Radisson Blu Waterfront Hotel.

 

Under året kommer vi även att utveckla vårt samarbete med Riksföreningen för anestesi och intensivvårds Chefråd som bland annat ska leda till framtida gemensamma aktiviteter. Vi tror att det är en framgångsfaktor då vi tillsammans leder operationsverksamheter i landet. Kom och nätverka under trevliga former, träffa chefskollegor från hela landet för dialog om aktuella frågeställningar och hämta inspiration av varandra!

Fakta nätverksträffarna, lunch till lunch

När: 12 -13 mars 2020

När: INSTÄLLT! 10 - 11 september 2020

Var: Stockholm Waterfront Congress center

Kostnad: 5 160 kr ex moms, inklusive lunch x 2, kaffepaus x 2, middag och övernattning på Radisson Blu Waterfront Hotel.

Kati Liljebäck

Kati Liljebäck