Nätverksträffarna är till för dig som är chef och ledare för operationsverksamhet oavsett yrkeskategori.

Vi ses cirka 4 gånger per år för dialog om aktuella teman som berör oss som chefer och ledare. Förutom eget deltagande medverkar även externa föredragshållare som experter inom de olika temana. Ett uppskattat forum för att skapa nätverk, omvärldsbevaka och samtala med chefer från hela Sverige! Under 2019 kommer vi att ha tre nätverksträffar och en chefkonferens.

Välkommen!