Nätverksträffarna är till för dig som är chef och ledare för operationsverksamhet oavsett yrkeskategori.

Vi ses cirka 4 gånger per år för dialog om aktuella teman som berör oss som chefer och ledare. Förutom eget deltagande medverkar även externa föredragshållare som experter inom de olika temana. Ett uppskattat forum för att skapa nätverk, omvärldsbevaka och samtala med chefer från hela Sverige! Under 2019 kommer vi att ha tre nätverksträffar och en chefkonferens.

Den 28 november är ämnet Utbildning och Kompetens

Kan vi påverka utbildningen för att bättre möta framtidens krav inom operationssjukvården?

Vad säger politiken och lärosätena? Hur påverkas kompetensförsörjningen av omvärldens förändringar. Föreläsarna ger oss en inblick i, Framtida kompetenser inom operationssjukvård och utbildningens innehåll.

Ami Hommel, Svensk Sjuksköterskeförening, deltar och pratar om, Framtidens specialistsjuksköterska, ny roll, nya möjligheter? Regeringens utredning 2018:77

Efter henne möter och lyssnar vi på Katarina Göransson, Klinisk lärare, , Ulrika Persson, Enhetschef för enheten utbildning inom vårdprofessionerna båda från SUS och Ann-Mari Fagerdahl, Operationssjuksköterska, Medicine doktor, Sårcentrum, SÖS.