Sedan starten 1964 har Riksföreningen för operationssjukvård arrangerat Höstkongress varje år och den 28 - 29 november 2019 blir det för 55:e gången.

Some description