Riksföreningen för operationssjukvård vill tacka alla deltagare, föreläsare, hedersmedlemmar och utställare för att Ni var med under den 51:a Höstkongressen!