Riksföreningen för operationssjukvård vill tacka alla deltagare, föreläsare, gäster, posterutställare och utställande företag för att Ni medverkade vid den 52:a Höstkongressen!