Riksföreningen för operationssjukvård vill tacka deltagare, föreläsare, gäster, kongressponsorer, utställare och övriga som medverkade för den 54:e Höstkongressen den 29 - 30 november 2018 på Stockholm Waterfront.

Some description