Anmälan utställare Höstkongressen 2021

Vi vill vara delaktiga i att hindra smittspridning av Covid-19 av den anledningen förutsätter vi att er personal på plats är fullvaccinerad mot Covid-19.
Utställningsplatser
Måltider
Här kan du även ange önskemål om plats