Riksföreningen för operationssjukvård vill tacka deltagare, föreläsare, gäster, kongressponsorer, utställare och övriga som medverkade för den 55:e Höstkongressen den 28 - 29 november 2019 på Stockholm Waterfront.