Höstkongressen 2020

Här kommer vi att publicer, de godkända, föreläsarpresentationerna efter genomförd kongress. Till dess hittar du presentationer från 2019 års föreläsare.