Deltagaravgifter 2022

Var noga med att ange korrekt mottagare och adress för fakturan samt kostnadsställe i Din anmälan.

Medlem två dagar
4 975 kr exkl. moms

Medlem en dag
3 250 kr exkl. moms

Icke medlem två dagar
5 975 kr exkl. moms

Icke medlem en dag
4 250 kr exkl. moms

Posterutställare
3 500 kr exkl. moms

Föreläsare
Som deltar endast under sin föreläsningsdag 0 Kr
Som deltar båda dagarna 1 950 kr

Studerandemedlem
1 900 kr inkl. moms

Pensionärer
1 500 kr inkl. moms

Avgiften inkluderar lunch, kaffe samt mingel.

Deltagaravgiften faktueras i september.

Frågor

Angående anmälning och betalning, kontakta:

rfkongress@mittkompetens.se