Prislista utställning 2022

Monterplats
3 x 2 m 15 800 kr/plats

Annonsering i programmet
A4 9 000 kr
A5 5 500 kr

Förtäring torsdag
Lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe 510 kr/person
Mingel med plock och dryck 420 kr/person

Förtäring fredag
Lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe 510 kr/person

Godstransport via Budmicke
650 kr/pall el. vagn

Betalningsvillkor
Monter och förtäring faktureras efter vecka 42 med 30 dagars betalningsvillkor.
Godstransporten faktureras efter genomförd utställning.
Alla priser är exkl. moms.

Av- eller ombokning
Anmälan är bindande, avbokning efter den 1 oktober debiteras den bokade kostnaden (om kongressen genomförs).

Bekräftelse
Bekräftelse och information om deltagande skickas direkt till den e-postadress som anges i anmälan. Viktigt att korrekt e-postadress anges. Information om deltagande skickas av MittKompetens per e-post till Er kontaktperson efter vecka 40.