08:30   Registrering och kaffe

09:00   Utställningen öppnar

10:00   Välkommen

10:15   STRAMA - antibiotikeanvändningen och resistensläge
           Stepgan Stenmark

11:15   Vad är SFVH och vad gör de?
            Annika Samuelsson

12:00   Utställning och lunch

13:30   Vad frågar man Vårdhygien om?
            Ann-Sofi Mattsson

14:15   Utställning och kaffe

15:30   Endoskkopi - rengöring och förvaring 
            Aino Kempr

16:15   Städning i sjukvård - vem sa att det skulle vara enkelt? 
            Eva Edberg 

17:00   Utställning med mingel

18:30   Slut för dagen