Trauma kirurgi för operationssjuksköterskor

Trauma kirurgi för operationssjuksköterskor är en utbildning som pågår under tre dagar i samarbete med DSTC utbildning för kirurger. Med syfte att med teori specifik utifrån operationssjuksköterskan profession och praktiska övningar få en fördjupad kunskap inom traumakirurgi.

Utbildningen genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Datum: 15 - 17 maj 2023

Kostnad: 

Antal deltagare: 16

Anmälan och information: jason.Gahren@regionstockholm.se