Fördjupad utbildning

Nivå 2 en fördjupad utbildning som pågår under tre dagar i samarbete med DSTC utbildning för kirurger. Med syfte att med teori specifik utifrån operationssjuksköterskan profession och praktiska övningar få en fördjupad kunskap inom traumakirurgi.

Utbildningen genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Datum: 

Kostnad: 

Antal deltagare: 

Intresseanmälan och information: Susanna Eriksson, susanna.eriksson@sll.se. Tel: 08- 517 767 27.

Ange kontaktperson, e-postadress och arbetsplats/sjukhus och kurstillfälle.

Det är endast möjligt att anmäla intresse för max två deltagare per avdelning/sjukhus.
I första hand kommer sjukhus/avdelningar som ej tidigare haft deltagare med på kursen att prioriteras och deltagare från Nivå 1 "Basic trauma" har ett visst företräde.