Nätverksträff för SPOR

Svenskt Perioperativt register är ett kvalitetsregister som möjliggör utvärdering och förbättring av vården för alla patienter som genomgår en operation. Detta genom att samla in information och data om patientens omhändertagande och välbefinnande under den perioperativa processen.

SPOR nätverksmöte

När: 20 oktober 2023

Var: Digitalt via teams

Kostnad: Föranmälan krävs, men tillfället är gratis och sker över Teams.

Tillsammans skapar vi rapporter för både din enhet och/eller region och du får tips på hur du kan arbeta med rapporterna som underlag för kvalitetsförbättring på din enhet.
Hör av dig med särskilda önskemål eller frågor om specifika rapporter som du vill ha hjälp med i förväg, så att vi kan förbereda svar eller support.